Na atletskem stadionu Kladivar, ki je bil izgrajen leta 1950 in obnovljen 1996, je 1500 sedišč in 1000 stojišč. Upravljalec stadiona je Atletsko društvo Kladivar, ki organizira atletske šole za otroke in mladino. Vpis je možen kadarkoli, tudi med letom. Na stadionu, h kateremu spada tudi pokrita dvorana, se je s strokovnim trenažnim procesom v vrhunsko športnico razvila Martina Ratej, ki dosega odmevne rezultate v evropskem merilu.

Začetki atletske dejavnosti segajo v začetek 20. stoletja, ko je na območju današnjega stadiona vadbo izvajalo celjsko telovadno društvo Sokol. Pred drugo svetovno vojno je bilo območje v glavnem travnato, z nekaj hišami in pripadajočimi gospodarskimi poslopji ter industrijskimi objekti ob robovih travnika. Malo pred izbruhom svetovne vojne je bilo zgrajeno travnato nogometno igrišče, od leta 1948 do 1950 pa je potekala izgradnja novega stadiona. Stadion je bil v uporabo predan septembra 1950 in velja za prvi atletski stadion v Jugoslaviji. Leta 1964 se je pričela gradnja športne dvorane s pokrito tribuno, ki je zamenjala obstoječe lesene tribune. V naslednjih desetletjih je stadion sledil tehničnemu razvoju, s prenovami in posodobitvami pa je dobil današnjo podobo. 

KONTAKTI
DELI S PRIJATELJI