IZBERITE POGLED:

Starokrščanska krstilnica

Več »

Mestna plaža Celje

Več »

Ljudska posojilnica

Več »

Kip splavarja

Več »

Prothazijev dvorec

Več »

Kip Josipa Pelikana

Več »

Celjska mestna hranilnica

Več »

Knežji dvor

Več »

Mestni magistrat

Več »

Slovensko ljudsko gledališče z obrambnim stolpom

Več »

Kip Primoža Trubarja

Več »

Cerkev sv. Cecilije

Več »

Železniška postaja

Več »

Mestna tržnica

Več »

Stari grad Celje

Cesta na grad 78, 3000 Celje

Več »

Cerkev sv. Danijela

Več »

Mestni špital s kapelo sv. Elizabete

Več »

Celjski dom

Več »

Osrednja knjižnica Celje

Muzejski trg 1a, Celje, Slovenija

Več »

Mestni gozd

Več »

Kapelica ob cerkvi sv. Maksimilijana

Več »

Cerkev sv. Miklavža

Več »

Šmartinsko jezero

Več »

Vodnjak

Več »

Narodni dom

Več »

Mestno obzidje

Več »

Marijino znamenje

Več »

Kip Alme Karlin

Več »

Kalvarija

Več »

Cerkev sv. Maksimiljana

Več »

Kvartirna hiša s kipom Alfreda Nobela

Več »

Cerkev sv. Jožefa

Več »

Spomenik Vojna in mir

Več »

Stara grofija

Več »

Turistično informacijski center (TIC)

Glavni trg 17, 3000 Celje

Več »

Vodni stolp

Več »

Mestni park

Več »